Kącik-dla-Rodziców | Metody i techniki wykorzystywane na zajęciach

Metody i techniki wykorzystywane na zajęciach "Magic Box"

 Małe dzieci uczą się w odmienny sposób niż dorośli. Ich naturalna ciekawość powinna być cały czas pobudzana poprzez stosowanie różnorodnych metod i technik nauczania działających na poszczególne zmysły i kanały przyswajania.

Podstawę uczenia dzieci języka angielskiego stanowią muzyka i rytm. To właśnie te dwa elementy pozwalają na łatwe i przyjemne powtarzanie nowych słów i zwrotów. Dzięki tym dwóm formom w pamięci dziecka pozostają pewne urywki językowe (chunks), które ułatwiają dalszą naukę języka obcego. Piosenki i rymowanki pomagają również w ogólnym rozwoju dziecka. Pojawiający się w nich język poprzez swoje bogactwo poszerza zasób słownictwa, a rytm pozwala na odkrywanie różnorodności dźwięków, co rozwija wyobraźnię i postrzeganie świata oraz pomaga w wyrażaniu swoich uczuć. Poza tym, wykorzystując dziecięcą umiejętność naśladowania intonacji dorosłych, piosenki i rymowanki stanowią wspaniałe narzędzie do nauki poprawnego akcentowania i odpowiedniej wymowy.

Kolejna forma to zabawy ruchowe, które są idealne dla małych uczniów. W metodyce anglojęzycznej zabawy ruchowe określane są jako technika (lub metoda) TPR – Total Physical Response, czyli odpowiedź całym ciałem. W ten sposób dzieci uczą się poprzez działanie i na początku, gdy stosowanie języka jest jeszcze dość trudne, mogą pokazać, że rozumieją polecenia. Gry i zabawy ruchowe dają dzieciom ogromną radość, a jednocześnie motywują do używania języka angielskiego. W ten sposób przyswajanie języka dokonuje się w najbardziej naturalny sposób przypominający naukę języka ojczystego. Dzięki strukturze językowej ukrytej w zabawach, dzieci nieświadomie zapamiętują zwroty i ich prawidłową wymowę.

W nauczaniu języka angielskiego opowiadania, historyjki oraz książeczki stanowią również bardzo ważne narzędzie wspomagające rozwijanie sprawności językowych. W ten sposób małe dzieci uczą się przede wszystkim słuchania i rozumienia kontekstu. Ta forma staje się jeszcze bardziej ciekawsza, gdy stworzymy odpowiednią atmosferę poprzez wykorzystanie rekwizytów czy ilustracji i gdy damy dzieciom możliwość do samodzielnego działania.  

Z techniką zwaną jako „Storytelling” opisaną powyżej ściśle wiążą się zabawy dramowe. Dają one wspaniałą okazję do używania – poprzez próby mówienia i gestykulację – języka poznanego wcześniej. Dzięki dramie, która dostarcza wiele radości i pozytywnie motywuje, dzieci aktywnie uczestniczą w nauce języka. Ponadto zabawy dramowe zachęcają dzieci do odgadywania znaczenia nowych słów i struktur poprzez kontekst, jak również wpływają pozytywnie na rozwój wyobraźni i kreatywności u dzieci.

Kolejna technika wykorzystywana na zajęciach „MAGIC BOX” to zabawy plastyczne. Uczą słuchania, odgadywania informacji z kontekstu  oraz pozwalają zapamiętać proste zwroty dotyczące wykonywanych czynności i wykorzystywanych przyborów. W ten sposób dzieci uczą się poprzez działanie, a ponadto mają okazję do zaprezentowania swojej pracy rodzicom, co również wpływa na pozytywną motywację do nauki.

Wszystkie metody i techniki wykorzystywane na zajęciach „MAGIC BOX” łączą się ściśle z zabawą. Dla najmłodszych dzieci to właśnie forma zabawy jest najbardziej odpowiednia i bliska – daje radość i bezpieczeństwo, a przez to zachęca i ułatwia naukę języka obcego. Dzięki tym formom nauka staje się prawdziwą przyjemnością!  

Bibliografia:

 1. Dakin J., Songs and Rhymes for the teaching of English, Longman, Essex 1996
 2. Dunn O., Developing English with young learnenrs, Macmillan Publishers  Ltd, London 1984
 3. Forest H., Storytelling in the Classroom, http://www.storyarts.org
 4. Kotarba M., Metody nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym, „The Teacher” nr 3 (36) 2006
 5. Lawtie F., Story telling, http://www.teachingenglish.org
 6. Lewis G., Bedson G., Games for children, Oxford University Press, Oxford 2004
 7. Phillips S., Drama with children, Oxford University Press, Oxford 2003
 8. Phillips S., Young Learners, Oxford University Press, Oxford 1997
 9.  Reilly V., Ward S. M..,Very Young Learners, Oxford University Press, Oxford 2003
 10. Trowbridge S., Arts and crafts with young learners, http://www.teachingenglish.org.uk
 11. Wright A., Art and crafts with children, Oxford University Press, Oxford 2001