Centrum | TERAPIA LOGOPEDYCZNA

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Indywidualne zajęcia logopedyczne mają na celu:
 korektę wad i zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym /np. sygmatyzm- nieprawidłowa realizacja głosek ś, ź,ć, dź ,s, z, c, dz,sz, rz, cz, dż czy mowa bezdźwięczna -wymawianie głosek dźwięcznych jak ich bezdźwięczne odpowiedniki np. g- k/,
 stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy u małych dzieci /od ok.3 roku życia/, które nie mówią bądź mówią bardzo mało,
 rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych/ budowanie u dzieci komunikacji opartej na aktywności werbalnej, jak i wspomagającej metodzie porozumiewania się - Makaton/

 Terapia logopedyczna poprzedzona jest diagnozą logopedyczną / wywiad, ocena  sprawności i budowy narządów mowy, orientacyjne badanie słuchu, badanie słuchu fonematycznego, sprawdzenie poprawności artykulacji, poziomu rozwoju językowego dziecka/
Na podstawie diagnozy logopedycznej opracowuję indywidualny program postępowania logopedycznego.


PRZYDATNE INFORMACJE:

• Termin spotkania ustalany będzie indywidualnie.

• Koszt systematycznej terapii:
30 min - 40zł - płatne z góry za cały miesiąc

30 min. - 50zł - płatne jednorazowo

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA - koszt - 50zł 

 

• Wskazane jest, aby na  spotkania dziecko przychodziło
z rodzicem lub opiekunem, ponieważ bez współpracy terapia zwykle trwa dłużej i jest mniej skuteczna.


      KONTAKT I ZAPISY:

   Paulina Wąsowicz
tel.   661493716